வாழ்க வளமுடன்! – வேதாத்திரி மகரிஷி

posted in: Uncategorized | 0

வாழ்க வளமுடன்! – வேதாத்திரி மகரிஷி அரிக்கேன் விளக்கை ஏற்றி வைத்து, படித்து வளர்ந்தவர்களும், வாழ்ந்தவர்களும் உண்டு, நம் தேசத்தில். ஆனால், வீட்டுக்கு வீடு மின்சாரம் வந்துவிட்டதும், குண்டு பல்புகளும், பிறகு டியூப்லைட்டுகளும் அலங்கரிக்கத் துவங்கின. இதையடுத்து சமீபமாக, இரண்டு விரல் அளவுக்குக் குச்சி பல்புகளும் கோலோச்சுவதற்கு வந்துவிட்டன. அற்புதங்களால் நிறைந்தது இந்த உலகம். பச்சைப் … Continued